Magyar magázó
English

Naprakész ügyvédi segítség Debrecenben!
/cégalapítás, ingatlan adásvétel, munkajog, családjog, perbeli jogi képviselet/


Díjjegyzék, árajánlat kérés

Kérjen díjmentesen árajánlatot a kiválasztott ügy típusára kattintva!

 

INGATLANJOG

/adásvétel, csere, bérlet, társasházi ügyek/

GAZDASÁGI JOG

/vállalkozás cégalapítás, pénzügy, követeléskezelés/

MUNKA JOG

/jogellenes munkaviszony megszüntetés. munkaadói, munkavállaló képviselet/

CSALÁD JOG

/válóper, gyermekelhelyezés,
tartásdíj, vagyonmegosztás/

POLGÁRI JOG

/szerződésből eredő jogviták, okiratszerkesztés, örökösödési ügyek, személyiségi jogok, szellemi alkotások/

 

Az ügyvédi munkadíj az alábbiak szerint kerül megállapításra.

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya, annak összegszerûségét - a tisztesség és a méltányosság szem előtt tartásával - az ügyvéd díjjegyzékéből kiindulva, a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg.

A megbízási díj konkrét mértéke jellemzően attól függ, hogy az ügy mennyire összetett, mekkora az ügylet tárgyának értéke, és ennek ellátásához milyen mértékû ügyvédi felelősség tartozik.

 Irodánk ÁFA mentes, így a munkadíjaknak további adó vonzata nincs!

Jogi tanácsadás

Az Irodában történő, személyes jogi tanácsadás ügyvédi munkadíja, minden megkezdett óra után: 20.000,-Ft.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda a részére eljuttatott adatokat, e-mail címeket, információkat, jogeseteket bizalmasan, az ügyvédi titoktartási kötelezettség betartása mellett kezeli, azokat nem gyûjti, nem használja fel és nem adja át harmadik személynek. Annak ellenére, hogy Irodánk mindent megtesz az Ön által átadott információk védelméért, az internetes információtovábbítás nem tekinthető 100%-osan biztonságosnak, így az ebből eredő bármilyen jellegû kárért Irodánk felelősséget nem vállal.

 

 

 

 

Munkadíjainkról kérjen
árajánlatot!

     
  • Okleen sponges