Magyar magázó
English

Naprakész ügyvédi segítség Debrecenben!
/cégalapítás, ingatlan adásvétel, munkajog, családjog, perbeli jogi képviselet/


Néhány hasznos információ a Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról:

 

 

Kft. vagy Bt. alapítás,

 
   

 

Akár 1 munkanapon belül!

 

Irodánk ÁFA mentes, így a megbízási díjat semmilyen további költség nem terheli!

 

Mobil: 06-70/234-6374

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

(A fenti ajánlat más akcióval nem vonható össze, és nem minősül nyílvános ajánlatnak. A munkadíj összegétől az ügy egyedi megítélésére tekintettel a felek, egyező akarattal eltérhetnek.)

 

 

Néhány hasznos információ Korlátolt Felelõsségû Társaság alapításáról:

A 2014. március 15. napján hatályba lépett, új Polgári Törvénykönyv számos változást eredményezett a gazdasági társaságok vonatkozásában melyek közül itt csak a Kft-re vonatkozó néhány fontos kérdést érintünk.

1. Miért minket válasszon? 
Amennyiben Irodánkban alapítja meg új cégét, a cégalapításhoz az alábbi szolgáltatásokat kapja:
 1. előzetes jogi konzultáció, melynek keretében valamennyi felmerülő kérdésére választ adunk, ismertetjük a gazdasági társaságok formáit, és a hozzájuk kapcsolódó felelősséget, az ügyvezető kötelezettségeit, a cég esetleges megszüntetésének lehetőségeit, stb. 
 2. segítünk meghatározni az optimális törzstőke összegét, készpénz-apport arányát, elkészítjük a törzstőke rendelkezésre bocsátásáról szóló ügyvezetői nyilatkozatot, 
 3. könyvelő közremûködésével segítünk eldönteni az ÁFA fizetés módját, 
 4. segítünk cégnevet és tevékenységi köröket választani,  
 5. igény esetén létrehozzuk a cég hivatalos e-mail címét, 
 6. beszerezzük a székhely tulajdoni lapját, illetve elkészítjük a használatához hozzájáruló tulajdonosi nyilatkozatot,  
 7. elkészítjük az ügyvezető aláírás-mintáit, megspórolva ezzel a közjegyzői költséget, 
 8. garantáljuk, hogy cégét a megbeszélt időpontra a cégbíróság bejegyzi. Abban az esetben, ha ez,  az Irodánknak felróható okból mégsem következik be úgy a teljes ügyvédi munkadíjat visszafizetjük, 
 9. a számlanyitáshoz biztosítjuk és eljuttatjuk az Ön által választott bank részére a hiteles elektronikus okiratokat
 10. igény esetén könyvelőt biztosítunk, elkészíttetjük bélyegzőjét, honlapját, 
 11. az alapítást követően egy hónapig, teljes körû, cégjogi tanácsadást nyújtunk,  
 12. segítséget nyújtunk a munkaügyi központ által nyújtott, illetve egyéb pályázatok elnyeréséhez 
 13. egy éven belüli változás esetén a nálunk alapított cég változásbejegyzési eljárását 30 % kedvezménnyel folytatjuk le.

1. Mennyi idő alatt jegyzik be a cégemet?

2012. március 1. óta cégalapítás esetén a cégbejegyzés várható, reális átfutási ideje 2-10 cégbírósági munkanap, az adóregisztrációs eljárás (1-8 munkanap) időtartamától függően.

 

Az azonnali cégalapítás azt jelenti, hogy az iratok szerkesztése azonnal elkezdődik, azok az adatfelvételtől számított kb. 1-3 óra múlva aláírhatók, ezt követően - Kft alapítás esetén - az iratok azonnal beküldésre kerülhetnek a Cégbíróságra és azt a Cégbíróság elvben - az adószám max. 8 munkanapos törvényi határidőn belüli megküldésétől számított - 1 napon belül bejegyzi.

 

2. Költségek:

Irodánk fejlett infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a gazdasági társaságot elektronikus úton, egyszerûsített eljárás keretében alapítsa meg, ennek eredményeként a cégalapítás költsége jelentősen lecsökken.

A megállapodás szerinti ügyvédi munkadíjon kívül Önnek semmilyen további díjat és költséget nem kell viselnie.

2007. szeptember 1. napjával lehetőség van arra, hogy aláírási címpéldány helyett - az egyszerüsített cégeljárás keretében - ügyvéd által készített aláírás-mintát használjon, melynek köszönhetően a jövőben ezen közjegyzői költséget nem kell megfizetnie.

3. Mekkora törzstőkével alapítható Kft.?

A hatályos törvény szerint a törzstőke legkisebb összege 3.000.000 Ft.

4. Igaz, hogy a törzstőkét nem kell a bankba befizetni?

A cég alapításakor elegendő, ha a törzstőke egy részét bocsátják a tagok a cég rendelkezésére, ezen összeg meglétéről a cég ügyvezetője nyilatkozik, a társaság bejegyzését követő 8 napon belül a tagok által a társaság rendelkezésére bocsátott törzstőke összegét a társaság bankszámlájára be kell fizetni. A fennmaradó összeget a társasági szerződésben meghatározott időpontig - ami akár több év is lehet - kell a társaság rendelkezésére bocsátani.

5. Milyen adatokra, iratokra van szükségem a Kft. alapításához?


Adatok

Tagok adatai (név, születési név, lakcím, születési hely, időpont, anyja neve, adó száma) 

A társaság székhelyének címe (ha telephely, fióktelep van, akkor annak a címe is) 

A társaság elnevezése (a cégnévnek különböznie kell a már bejegyzett cégnevektől,  igény esetén a név megválasztásában segítünk). Azt, hogy a kiválasztott cégnév létezik-e már a következő oldalon ellenőrizheti le:  http://www.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo

A társaság fő tevékenysége és azon egyéb tevékenységi körei, melyeket a társaság a cégjegyzékben szerepeltetni kíván. A tevékenységi körök kiválasztásához a következő oldalon talál segítséget:  http://www.teaorszamok.hu/ .

A társaság e-mail címe.

Az ügyvezető (a társaságot képviselő személy) megnevezése, személyi adatai (név, lakcím, anyja neve, születési hely idő, adószám).

Amennyiben könyvvizsgálóra, illetve felügyelőbizottságra is szükség van azok személyi adatai.

A fentieken túl az alábbiakat kell eldönteni

az egyes tagok törzsbetétjének összege (minimum 100.000 Ft.)

készpénz-apport aránya

ÁFA fizetés módja

 Szükséges okiratok

személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya

székhely, (telephely, fióktelep) használat jogszerûségét igazoló okirat
(ez általában az ingatlan tulajdoni lapja, valamint a tulajdonos használathoz hozzájáruló nyilatkozata)

 
Irodánkban lehetõség van az ingatlan tulajdoni lapját elektronikusan letölteni, megspórolva ezzel a földhivatali sorban állást, valamint a tulajdoni lapért fizetendõ szolgáltatási díj jelentős részét.
 
 

Dr. TIHANYI ÜGYVÉDI IRODA

4029 Debrecen, Busi u. 2.

Tel.: 06-70-234-6374

e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

Munkadíjainkról kérjen
árajánlatot!

     
 • Okleen sponges